Tablice interaktywne dla szkół

Tradycyjne tablice przeznaczone do pisania po nich kredą powoli wychodzą z użytku. Szkoły, od podstawowych, poprzez gimnazja aż do szkół średnich coraz częściej wykorzystują w swojej pracy tablice interaktywne. Czym one są i na jakiej zasadzie działają? Są to specjalne pomoce naukowe, oferujące możliwość twórczego prowadzenia lekcji. Interaktywna tablica, w zależności od modelu może reagować na to, co piszą po niej dzieci, a także pracować jako wielkoformatowy wyświetlacz, na którym oglądany będzie film.

Czytaj więcej →